BridgeBoost is interessant voor

Thuis met z’n vieren

Viertallenwedstrijd

Wedstrijdbridge op de club

Toernooien

Oefenen

Cursussen

Thuis met z’n vieren

Speel naar keuze een aantal spellen en laat het programma een totaalstand uitrekenen. Dit gebeurt door het resultaat te vergelijken met het te verwachten resultaat. Dit laatste wordt bepaald nadat de spelverdeling of de puntenverdeling is ingegeven.

Viertallenwedstrijd

Kies een van de mogelijke wedstrijden uit. Afhankelijk van het aantal spellen wordt de uitslag in Imps en wedstrijdpunten bepaald volgens de gebruikelijke formules.

Wedstrijdbridge op de club

De wedstrijd wordt voorbereid op de bekende wijze via het NBB-rekenprogramma. Daarna wordt de wedstrijd gespeeld met behulp van BridgeBoost en is er direct na het laatste spel een totaaluitslag.

Toernooien

Met voorgesorteerde spellen eventueel op verschillende locaties met veel paren. Verwerken van spelresultaten gebeurt direct en er is voortdurend een tussenstand beschikbaar op tablet of op smartphone.

Oefenen

Speel met willekeurige of met speciaal voorgesorteerde spellen en analyseer achteraf biedverlopen en stel vast of en zo ja hoe het beter had gekund.

Cursussen

Laat de cursisten tegelijkertijd hetzelfde oefenspel spelen en behandel klassikaal de verschillende biedverlopen op een groot scherm.
Laatste nieuws
DealingPal drives tijdens de zomermaanden op dinsdagavonden bij Bridgeclub Weert . Aanmelden via de kalender of neem contact op met Fon Beerens